In bài này
Chuyên mục: Tin học bổng - việc làm
Lượt xem: 1083

1) Về việc nhận học bổng Viện Toán HK1/2019-2020

Hiện Viện Toán đã chuyển khoản học bổng vào tài khoản của sinh viên, những sinh viên nào chưa nhận được học bổng vui lòng liên hệ thầy Hoàng Hải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) trước ngày 23/02/2020.

2) Về việc xét học bổng Viện Toán HK2/2019-2020

Những sinh viên đã nhận học bổng HK1/2019-2020 theo danh sách trên có thể tiếp tục nộp hồ sơ để xét học bổng HK2/2019-2020.
Hồ sơ nộp trước ngày 13/03/2020, gồm có:

Lưu ý: