In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 657
Thông báo về việc đăng ký các Học phần có Mã HP mới trong HK1/2019-2020
21/08/2019
Trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 khoa Toán sẽ mở các học phần sau bổ sung vào phụ lục 1 của CTĐT Khóa 2017 (các HP tự chọn chung)
  • Python cho khoa học dữ liệu - MTH10605
  • Trực quan hoá dữ liệu - MTH10608
  • Giải tích sai phân hữu hạn - MTH10610
  • Lập trình symbolic cho các bài toán ứng dụng - MTH10611
  • Phương pháp biến phân trong Tối ưu - MTH10614

Chú ý: Các học phần trên không bổ sung trong CTĐT của K2016, do đó sẽ không được cộng vào số tín chỉ tích lũy khi xét hồ sơ tốt nghiệp Đại học.