Tin mới

ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SV K2017
07/09/2019
Khoa Toán – Tin học tổ chức cho các bạn sinh viên khóa 2017 đăng ký chuyên ngành dự định tốt nghiệp như sau
  • Đăng ký online theo form này: trước ngày 11/09/2019.
  • Ký xác nhận tại VP Khoa Toán - Tin học (F08): từ ngày 12/09 - 18/09/2019.
Đề nghị tất cả sinh viên khóa 2017 thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên.