In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 1333

Khoa Toán - Tin học thông báo về việc đăng ký các học phần: Seminar, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế như sau:

1) Học phần Seminar:

 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

Sinh viên nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 25/08/2022 đến ngày 05/09/2022.

Ghi chú: Đơn đăng ký seminar và luận văn tốt nghiệp, sinh viên ký ghi rõ họ tên và liên hệ xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Phần duyệt của Trưởng Khoa và Trưởng bộ môn sẽ do khoa phụ trách.