Tin mới

Buổi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xác suất – Thống kê sẽ diễn ra từ 9g00 sáng thứ hai ngày 11/07/2022 tại phòng F207, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận cùng tên đề tài như sau:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

1

18110004

Nguyễn Đức Vũ Duy

Phân tích nhân quả và ứng dụng vào hệ thống khuyến nghị

2

18110009

Chu Thị Bảo Ngọc

Ứng dụng của phân tích ROC trong chẩn đoán y khoa

3

18110152

Nguyễn Thị Minh Mỹ

Hồi quy tuyến tính Bayes

4

18110171

Vũ Thiện Nhân

Phương pháp suy luận nhân quả và các ứng dụng

5

18110181

Trần Tấn Phong

Bài toán phân loại, phân biệt, phân cụm và ứng dụng

6

18110252

Nguyễn Hồ Bảo Trinh

Hiệu chỉnh ước lượng AUC khi có sai số đo trong dữ liệu

Mời mọi người quan tâm đến tham dự.