In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 913

Theo thông báo từ P.CTSV, nhằm động viên, khuyến khích sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, các sinh viên thỏa tất cả điều kiện ở mục I) và thuộc ít nhất một đối tượng ở mục II) như bên dưới thì có thể đăng ký xét thưởng theo biểu mẫu này trước ngày 04/07/2022. 

I) Điều kiện xét khen thưởng:

II) Đối tượng xét khen thưởng:

Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:

Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:

Chú ý: Danh sách đề nghị khen thưởng sẽ được khoa xét lần 1 và P.CTSV duyệt ở lần 2.