In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 488

Khoa Toán thông báo thay đổi Cơ sở học môn Thống kê phi tham số như sau:

Lịch cũ: Linh Trung

Lịch mới: Nguyễn Văn Cừ