Tin mới

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC XSTK ĐỢT 3-2020
11/02/2020

Bộ môn Xác suất thống kê  dự định mở đợt bảo vệ luận văn cao học vào giữa cuối tháng 3. Các học viên muốn bảo vệ cần thực hiên các bước sau:

1/ Trước ngày 20/2: Giảng viên hướng dẫn gửi mail trực tiếp cho trưởng bộ môn với nội dung như sau:

  • Họ và tên học viên:
  • Khóa học:
  • Họ và tên người hướng dẫn:
  • Tên đề tài:
  • Người phản biện đề nghị:

2/ Sáng ngày thứ 3 ngày 25-2 lúc 9 giờ sáng: Học viên gặp trưởng bộ môn để ký các giấy tờ cần thiết.