In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 870

Khoa Toán - Tin học thông báo về việc đăng ký (qua email) các học phần: Seminar, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế như sau:

1) Học phần Seminar:

 2) Học phần Khóa luận tốt nghiệp:

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

Cách thức đăng ký và gửi đơn như sau: