Tin mới

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều môn học của học kì 2 năm học 2020-2021 vẫn chưa có kết quả. Vì vậy qua thống nhất với Phòng đào tạo, Khoa Toán - Tin học thông báo không xét vào/ra chương trình tài năng học kì 1 năm học 2021-2022 cho các khóa 2020 trở về trước. Dự kiến việc xét này sẽ được thực hiện trong học kì 2. Riêng việc xét vào lần cuối cho khóa 2019 được gia hạn sang học kì 2.