In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 1925

Đến thời điểm hiện tại Khoa Toán - Tin học vẫn chưa nhận được thông tin P.ZOOM các học phần mở cho K2021 từ P. Đào tạo.

Vì vậy, sinh viên thường xuyên kiểm tra email sinh viên để có thể nhận được thông tin phòng học sớm nhất có thể.