Tin mới

  • Thỏa thuận hợp tác với One Mount Group 30/11/2021

    Ngày 1/11/2021 Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần One Mount Group (OM) https://onemount.com, trong đó có thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học và làm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học dữ...

  • Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, năm học 2021-2022 18/11/2021

    NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227...

  • Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng 12/11/2021

    Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021 Hình thức: Trực tuyến Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối. Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng...

Căn cứ quy định tuyển chọn Chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) và kết quả tuyển sinh khóa 2021, Khoa Toán - Tin học đưa ra danh sách các sinh viên được tuyển vào chương trình CNTN ngành Toán học Khóa 2021 năm học 2021-2022 dưới đây.

Sinh viên tham khảo thông tin về chương trình CNTN này ở trang Đào tạo đại học và bài Một số điểm đáng chú ý trong dự thảo chương trình đào tạo nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng 2021.

Sinh viên nào trong danh sách không muốn tham gia lớp CNTN cần gởi email báo cho Giáo vụ Khoa, Cô Nguyễn Xuân Kim Hoàng (địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước 16 giờ ngày Thứ năm 30/9/2021.

21110026 Lưu Thị Thanh Thuy
21110025 Đào Lê Anh Thư
21110022 Võ Nguyễn Phúc
21110021 Trần Phước Phú
21110011 Lê Trần Gia Bảo
21110010 Lê Vũ Tường
21110003 Trần Nguyễn Nam Hưng
21110189 Trần Minh Thông
21110170 Lê Phan Anh Tài
21110076 Tăng Thị Mỹ Hạnh
21110089 Võ Kế Hoàng
21110082 Bùi Trung Hiếu
21110164 Đặng Ngọc Trúc Quỳnh
21110037 Phan Minh Anh
21110328 Trần Khánh Kỳ
21110288 Nguyễn Sơn Hải
21110266 Trần Thủy Đình
21110429 Nguyễn Quang Trường
21110436 Thái Đỗ Anh Tuấn
21110427 Trương Quốc Trung
21110244 Dương Hoàng Băng
21110384 Vũ Nam Sơn
21110267 Ngô Trung Đông
21110400 Nguyễn Thế Phong
21110368 Nguyễn Thiên Phú
21110321 Lê Trung Khiêm
21110389 Quách Đại Tài
21110396 Phạm Nhật Thanh
21110392 Lê Nguyễn Quang Thái
21110304 Biện Nguyễn Quang Huy