In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 465

Thông báo v/v thay đổi lịch học môn Trực quan hóa dữ liệu và môn Python cho Khoa học dữ liệu như sau:

Môn Trực quan hóa dữ liệu:

- Lịch cũ: Thứ 7 (10-12)

- Lịch mới: Chủ nhật (7-9)

Môn Python cho Khoa học dữ liệu:

- Lịch cũ: Chủ nhật (9-11)

- Lịch mới: Chủ nhật (10-12)

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký các học phần này trên hệ thống lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.