In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 664

Do tình hình dịch bệnh, Bộ môn Giáo dục toán học Hoãn mở môn Thực tập sư phạm_Học kỳ 1 năm học 2021-2022. Học phần này sẽ được chuyển sang học kỳ 2 của năm học.