Tin mới

Bộ môn Đại số mở môn Seminar Đại số cho sinh viên năm 4, gồm các hướng nghiên cứu với các giáo viên phụ trách sau:
 
  1. Nhóm tuyến tính: TS. Trần Ngọc Hội (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  2. Đại số đường đi Leavitt: TS. Trịnh Thanh Đèo (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  3. Topo đại số: TS. Bùi Anh Tuấn (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  4. Toán tổ hợp: TS. Nguyễn Anh Thi (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  5. Lý thuyết module và ứng dụng: TS. Nguyễn Khánh Tùng (email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  6. Lý thuyết nhóm và đồ thị liên kết: PGS. TS. Mai Hoàng Biên (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  7. Lý thuyết mật mã: TS. Lê Văn Luyện (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Trước khi có thông báo chính thức đăng ký môn học từ trường và Khoa Toán-Tin học, sinh viên có hứng thú với hướng nghiên cứu nào có thể liên lạc trực tiếp với giáo viên phụ trách các hướng đó để được tư vấn và hướng dẫn thêm. Hơn thế nữa, sinh viên có thể chủ động liên lạc với bất kỳ giáo viên nào trong Bộ môn Đại số để đăng ký học môn Seminar Đại số nếu có sự đồng ý của giáo viên. Nhắc lại quy định với môn Seminar Đại số (có thể sinh viên đã biết) là mỗi sinh viên học trực tiếp với người hướng dẫn.
Nếu có thắc mắc chung, sinh viên có thể liên lạc với TS. Lê Văn Luyện (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc PGS. TS. Mai Hoàng Biên (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được tư vấn thêm.