In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 2150

Trang này tập hợp một số đường liên kết tới các tin tức và thông báo quan trọng từ Trường và Khoa liên quan tới việc học tập và làm việc trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay

Trước

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Cho các buổi học và họp nhóm ngoài giờ học theo thời khóa biểu chính thức có thể sử dụng một số phần mềm miễn phí không hạn chế thời gian để thay thế Zoom, như Google Meet, Jitsi Meet.

Nguồn thông tin

Khi có diễn biến mới của dịch, người học và những bên liên quan nên theo dõi các thông báo từ các nguồn sau:

thong diep 5k 15753885916748196