Tin mới

Hiện tại, trên hệ thống đã Mở môn CƠ SỞ DỮ LIỆU cho Khóa 2019.

Trong đợt hiệu chỉnh ĐKHP này, sinh viên K2019 có thể điều chỉnh và đăng ký môn học này.