Tin mới

 • Thỏa thuận hợp tác với One Mount Group 30/11/2021

  Ngày 1/11/2021 Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần One Mount Group (OM) https://onemount.com, trong đó có thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học và làm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học dữ...

 • Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, năm học 2021-2022 18/11/2021

  NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227...

 • Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng 12/11/2021

  Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021 Hình thức: Trực tuyến Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối. Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng...

Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít:

 • MTH10308 Phát triển phần mềm hướng đối tượng
 • MTH10407 Lập trình hướng đối tượng (19TTH_TN)
 • MTH10485 Chuỗi thời gian
 • MTH10515 Thống kê phi tham số
 • MTH10521 Phương pháp sai phân hữu hạn 
 • MTH10125 Kỹ thuật đánh giá lớp học
 • MTH10541 Lý thuyết trò chơi

Sinh viên đã chọn các môn này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.