Tin mới

 • Thỏa thuận hợp tác với One Mount Group 30/11/2021

  Ngày 1/11/2021 Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần One Mount Group (OM) https://onemount.com, trong đó có thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học và làm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học dữ...

 • Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, năm học 2021-2022 18/11/2021

  NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227...

 • Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng 12/11/2021

  Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021 Hình thức: Trực tuyến Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối. Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng...

Thời khóa biểu chuyên ngành_HK2_2020-2021 Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này

Thông báo Đăng ký học phần_HK2_2020-2021 Xem tại đây

Riêng đối với các học phần bên dưới, sinh viên làm theo yêu cầu như sau:

1) Học phần Seminar:

 • Sinh viên làm đơn theo mẫu
 • Bảng điểm tích lũy
 • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021.

 2) Học phần Luận văn tốt nghiệp:

 • Sinh viên làm đơn theo mẫu
 • Bảng điểm tích lũy
 • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021.

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

 • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
 • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nộp lại khi kết thúc thực tập).
 • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021.