In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 713

Phòng đào tạo đã bổ sung số Tiết và cập nhật Phòng học của 2 môn: BT Giải tích 1A và BT Vi tích phân 1A.

Sinh viên cần cập nhật lại Phòng học để đi đúng với ca học của mình. Xem tại đây