Tin mới

Được sự đồng ý của Giảng viên phụ trách, Khoa Toán - Tin học thông báo mở môn MTH10313 Hệ điều hành Unix (K2018) theo lịch học như sau:

- Buổi học: Thứ 2 (tiết 2-5)

- Phòng: B42

- Cơ sở: NVC

- GV: Thầy Võ Đức Cẩm Hải