Tin mới

Xem chi tiết tương ứng từng sheet trong file này.

Cập nhật ngày 4/9/2020: Đã bổ sung môn học MTH10460 Các phép biển đổi tích phân và ứng dụng (do Bộ môn Giải tích phụ trách).


Giới thiệu môn MTH10460 Các phép biển đổi tích phân và ứng dụng, học kì 1 năm học 2020-2021

Nội dung môn học: Fourier analysis là một trong những hướng quan trọng của toán học có nhiều ứng dụng phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết số, lý thuyết tổ hợp, lý thuyết xử lý tín hiệu, xác suất, thống kê …

Mục đích môn học này trình bày một số kiến thức và công cụ (cơ bản và quan trọng) trong Fourier analysis. Đó là Fourier series and integrals, Hardy-Littlewood maximal function, interpolation theory, Hilbert transform, singular integral and Calderon-Zymund theory, Littlewood-Paley theory and Sobolev spaces. Cuối cùng giới thiệu các một vài ứng dụng trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng.

Giảng viên thỉnh giảng: TS. Nguyễn Quốc Hưng (ĐH Công nghệ Thượng Hải - ShanghaiTech University). Sinh viên quan tâm muốn biết thêm có thể liên hệ tại địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.