Tin mới

Trường thông báo về Quyết định sửa đổi Quy định học Tiếng Anh và chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà. Xem tại đây.