In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 1627

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo, Khoa Toán-Tin học thông báo về việc cho phép sinh viên được đăng ký học phần của Học kỳ II (2019-2020) tối đa là 30 tín chỉ.