In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 660

Về việc phổ biến hình thức giảng dạy HK2/2019-2020 đối với hệ ĐHCQ cho sinh viên từ năm 3 (K2017) trở về trước (K2016,…)

Theo thông báo về việc học trực tuyến của trường, Khoa Toán – Tin học sẽ tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi với sinh viên từ năm 3 (K2017) trở về trước (K2016,…) với thông tin cụ thể như sau:

Để chuẩn bị cho buổi tập huần này các em sinh viên vui lòng cài đặt sẵn phần mềm ZOOM trên máy tính hoặc trên điện thoại thông minh/máy tính bảng.

Link download tại đây: https://zoom.us/download#client_4meeting

Yêu cầu cần chuẩn bị micro, headphone và webcam (nếu sử dụng máy tính) để có thể trao đổi trong quá trình tập huấn.

Khoa sẽ gửi đường link của cuộc họp hoặc ID của cuộc họp vào email mà sinh viên đã đăng ký trong form bên trên, ví dụ như: https://zoom.us/j/639527789?pwd=VE15Um5JY1ZsYUt0ampuQVorZnhJQT09

Sau khi bấm vào link này, sinh viên sẽ vào phần mềm ZOOM trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng.

Dưới đây là một số video hướng dẫn sử dụng hệ thống Zoom:

1) Join a Meeting:

https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

2) Meeting Controls:

https://www.youtube.com/embed/4w_pRMBEALE?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

3) Joining & Configuring Audio & Video

https://www.youtube.com/embed/HqncX7RE0wM?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

4) Sharing Your Screen

https://www.youtube.com/embed/9wsWpnqE6Hw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

Các video hướng dẫn thêm được cung cấp tại địa chỉ: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials