In bài này
Chuyên mục: Tin giáo vụ
Lượt xem: 2679
Đổi mới trong dự thảo chương trình đào tạo đại học khóa tuyển 2019
15/07/2019

Đổi mới trong dự thảo chương trình đào tạo đại học ngành Toán học khóa tuyển 2019

Trong các thay đổi của dự thảo chương trình 2019 (thông tin cập nhật ngày 15/7/2019) có những điểm sau:

  • mở chuyên ngành Khoa học dữ liệu
  • đổi tên hướng Sư phạm thành Giáo dục toán học, và đổi tên chuyên ngành Sư phạm toán thành Lý luận và phương pháp dạy học môn toán
  • xóa chuyên ngành Tin tài chính, Sư phạm tin

Lĩnh vực Khoa học dữ liệu phối hợp Tin học với Thống kê để xử lí những bộ dữ liệu lớn mà đang xuât hiện ngày càng nhiều. Đây là một lĩnh vực mới có nhu cầu nhân lực không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam và khu vực TPHCM, trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, tài chính ... Một số sinh viên tốt nghiệp của Khoa đã có việc làm trong lĩnh vực này. Trong chuyên ngành này sinh viên sẽ học những môn học như:

  • Nhập môn trí tuệ nhân tạo

  • Nhập môn khai thác dữ liệu

  • Xử lý số liệu thống kê

  • Nhập môn máy học

  • Python cho khoa học dữ liệu

Thông tin thêm khi có sẽ được đăng ở trang web của Khoa Toán - Tin học http://www.math.hcmus.edu.vn