In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 455

Abstract: An agreement was signed in 2019 by the Presidents of University Paris 13 (now Université Sorbonne Paris Nord) and VNUHCM-University of Science, funded by Eramus+, allowing for faculty and students exchanges, especially for the French-Vietnamese Master Program in Applied Mathematics.

ĐH Paris 13 (UP13) của Pháp, và Trường ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM (VNUHCM-US) có thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu. Nội dung chính của thỏa thuận như sau:

Ngày 31/10/2019 đại diện phía UP13 đã có cuộc họp với phía VNUHCM-US gồm lãnh đạo Phòng Quan hệ đối ngoại và Khoa Toán - Tin học để thảo luận và thống nhất thỏa thuận. Thỏa thuận được hai hiệu trưởng kí vào ngày 15/11/2019, cho giai đoạn 2019-2022. Thỏa thuận này tiếp nối thỏa thuận tương tự năm 2015. Trước năm 2019 chương trình này cấp kinh phí cho 4 học viên Chương trình thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp-Việt sang ĐH Paris 13 làm luận văn, mỗi học viên có 3 tháng.

Ngoài ra liên quan tới chương trình này phía VNUHCM-US có thể tiếp nhận sinh viên Paris 13 sang học trao đổi. Đầu năm 2019 đã có 2 sinh viên ĐH Paris 13 sang học 1 học kì. Phía ĐH Paris 13 đã xúc tiến để tiếp tục gởi sinh viên sang học trao đổi các năm sau.

Từ năm 2020 ĐH Paris 13 đã được đổi tên thành Université Sorbonne Paris Nord (USPN).

Đây là thông báo của USPN tháng 1 năm 2022 cho sinh viên/học viên muốn sang USPN học trao đổi. Sinh viên/học viên nào của Khoa Toán - Tin học quan tâm chương trình có thể liên hệ Ban chủ nhiệm Khoa.