In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 842

COMAP'S Mathematical Contest in Modeling (MCM) / Interdisciplinary Contest in Modeling (ICM) is an international contest designed to provide undergraduate students with the opportunity to work as team members to engage in and improve their modeling, problem solving, and writing skills. Teams apply mathematics to model, develop, and communicate a solution to a real-world problem. Each team may choose any one of the problem choices and should submit a solution to only one problem.

Cuộc thi toán mô hình hóa/mô hình hóa đa lĩnh vực COMAP có từ khoảng 40 năm nay, thu hút đội thi từ nhiều trường lớn trên thế giới, chủ yếu từ Trung Quốc và Mỹ, được hỗ trợ từ một số tổ chức lớn của Mỹ như AMS, MAA, SIAM, NSA.

Đội thi gồm tối đa 3 sinh viên cùng một trường. Mỗi đội có một huấn luyện viên từ trường đó. Khi vào thi đội sẽ chọn một đề bài và giải trong vòng 4 ngày, không được nhận trợ giúp.

Các đề bài gồm:

  1. MCM Problem A (continuous: toán liên tục)
  2. MCM Problem B (discrete: toán rời rạc)
  3. MCM Problem C (data insights: dữ liệu)
  4. ICM Problem D (operations research/network science: vận trù/mạng)
  5. ICM Problem E (sustainability: bền vững)
  6. ICM Problem F (policy: chính sách)

Phí dự thi là 100 USD. Đội được xếp thứ hạng cao có thể nhận được giải thưởng tiền mặt và học bổng.

Năm nay thời gian làm bài thi là từ 17 tới 21/2/2022.

Được sự khuyến khích của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM, năm nay Khoa chúng ta thử nghiệm tổ chức tham gia cuộc thi này.

Thông tin đăng kí

Khoa có thể chọn tài trợ phí dự thi và hỗ trợ chuyên môn cho một số đội.

Tham khảo