In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 1933

Các lớp hè ngắn là hoạt động truyền thống nhiều năm qua ở Khoa Toán - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.
Short summer courses constitute a traditional activity during the summer breaks (June to August) at the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Science - VNUHCM.

Thông tin về các lớp hè các năm gần đây có ở trang Lớp Hè.
Information on recent Summer Courses is available at this page Summer Courses

Lớp hè khởi đầu ở trình độ và kiến thức của sinh viên đại học ngành toán, và có thể kết thúc với việc giới thiệu một số vấn đề đương đại phù hợp cho trình độ học viên cao học, nghiên cứu sinh, và giảng viên. Nội dung và cách trình bày của lớp hè hứa hẹn hay, mới, thu hút được người học.

Các lớp hè này mở cho mọi người quan tâm, không tính tín chỉ.

1 Xử lý dữ liệu khuyết - Handling missing data

Giảng viên

TS. Hoàng Văn Hà (Trường ĐHKHTN ĐHQG-HCM)

Thời gian và Hình thức

Tóm tắt

Sẽ bổ sung sau.

2 Mô hình hóa toán học cho dòng chuyển động

Giảng viên

TS. Đặng Lê Quang (Trường ĐH Bách khoa ĐHQG-HCM)

Hỗ trợ tổ chức: TS. Vũ Đỗ Huy Cường (Trường ĐHKHTN ĐHQG-HCM)

 Thời gian và Hình thức

Tóm tắt

3 Hyperbolic geometry and groups

Seifert Weber dodecahedron space

Giảng viên - Lecturer

TS. Nguyễn Quang Thắng (ĐH Michigan, Mỹ) - Thang Nguyen (PhD, Postdoctoral Assistant Professor, University of Michigan, USA)

Hỗ trợ tổ chức: TS. Huỳnh Quang Vũ (Trường ĐHKHTN ĐHQG-HCM)

Ngôn ngữ giảng dạy chính: tiếng Anh
Main language of instruction: English.

Thời gian và Hình thức - Time and Format

Tóm tắt - Abstract

Studying hyperbolic manifolds, or more generally negatively/non-positively curved manifolds, has been one of the main topics in geometry and geometric topology. It would be too ambitious to study this gigantic knowledge through just a short course. We are just aiming for some geometric flavors through a shortcut from basic setups to some of the beautiful results that are very influential in current research. Tentatively, we may go over following topics:

  1. Hyperbolic spaces and hyperbolic groups: overview about hyperbolic spaces of constant sectional curvature and their geometry. We then also discuss more general rank one symmetric spaces (complex and quaternionic hyperbolic spaces) and Gromov hyperbolic spaces, CAT(-1) spaces. Finally we discuss hyperbolic groups in the sense of Gromov.
  2. Constructing hyperbolic manifolds and geometry of hyperbolic manifolds: Notable examples of hyperbolic manifolds are surfaces of genus at least 2, modular surface, figure 8 knot complement, quotients by arithmetic lattices, Gromov- Piatetski- Shapiro example, etc.
  3. Mostow’s rigidity: one of the most well-known theorems in hyperbolic geometry. We would like to go over some ideas in its proof (by Mostow) as they are still used a lot nowaday. A quick survey of an up to date follows up results will be given.
  4. More about geometry of hyperbolic manifolds. This could be redundant or could be some stories about recent results.
  5. Other rigidity questions: we mention a few rigidity questions and recent results. We probably consider the questions and result that has more dynamics flavor.

Đăng kí nhận thông tin tiếp theo - Registration for further information

Để tham dự Lớp Hè cần đăng kí trước khi lớp học bắt đầu. Hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để nhận thông tin tiếp theo.
To participate in the Summer Courses one needs to register before the course begins. Please fill in the following form to receive further information.