In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 3104

Ngày 2 tháng 3 năm 2021 Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM đã có quyết định mở đào tạo trình độ đại học ngành Toán tin. Khoa Toán - Tin học được giao phụ trách đào tạo.

Thông tin ngắn về ngành Toán tin

Ngành Toán tin gồm phần của Tin học (khoa học về thông tin) sử dụng nhiều toán học và phần của toán học phục vụ cho tin học.

Ngành Toán tin có các chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Phương pháp toán trong tin học, Toán tin ứng dụng.

Ngành Toán tin tuyển sinh chung với các ngành Toán học, Toán ứng dụng trong nhóm ngành Toán học. Trong giai đoạn đại cương (3 học kì đầu) các sinh viên của nhóm ngành học chung chương trình. Sau đó sinh viên bắt đầu chọn ngành và chuyên ngành theo nguyện vọng.

Giới thiệu ngành Toán tin

Từ trước 1975 đã có nghiên cứu và giảng dạy về máy tính ở tiền thân của Khoa Toán - Tin học ngày nay. Các lĩnh vực gần với máy tính như Phương pháp tính, Cơ học tính toán, Giải tích số đã được giảng dạy có hệ thống từ hàng chục năm trước ở Khoa. Từ đầu thập kỉ 1990 Khoa đã đào tạo hướng Tin học, và mang tên Khoa Toán - Tin học. Chương trình đào tạo năm 1999 của Khoa đã có các chuyên ngành Phương pháp Toán trong Tin học và Toán-Tin ứng dụng. Các chuyên ngành này luôn thu hút được sinh viên, vài năm gần đây chiếm tỉ lệ tăng dần trong số sinh viên của Khoa. Khoa có Bộ môn Ứng dụng Tin học phụ trách các chuyên ngành này. Khoa đang ngành Cơ sở toán học cho Tin học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhu cầu xã hội

Chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo: đào tạo cử nhân có trình độ toán tin tương đồng trong nước và quốc tế và năng lực phù hợp với nhu cầu xã hội đương thời ở địa phương, trong nước, và ngoài nước.

Khác biệt giữa chuyên ngành Khoa học dữ liệu của ngành Toán tin với ngành Khoa học dữ liệu: ngành KHDL hợp tác với Khoa Công nghệ Thông tin nghiêng nhiều hơn về công nghệ, trên cơ sở chương trình đại cương tương đồng với sinh viên khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Chuyên ngành KHDL của ngành Toán tin nghiêng nhiều hơn về khoa học, trên cơ sở trình độ toán đại cương của sinh viên nhóm ngành Toán học, và liên thông với nhóm ngành Toán học.

 Ưu điểm

Thông tin thêm có ở trang tuyển sinh đại học của Khoa Toán - Tin học