In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 1580

Ngày 2 tháng 3 năm 2021 Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM đã có quyết định mở đào tạo trình độ đại học ngành Toán ứng dụng. Khoa Toán - Tin học được giao phụ trách đào tạo.

Thông tin ngắn về ngành Toán ứng dụng

Ngành Toán ứng dụng sử dụng các tri thức toán học tham gia giải quyết các vấn đề do các lĩnh vực ngoài toán đặt ra, hoặc nghiên cứu những vấn đề toán học có tiềm năng cao có thể sớm giúp ích được cho các lĩnh vực ngoài toán.

Ngành Toán ứng dụng có các chuyên ngành Cơ học, Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Toán, Toán tài chính, Tối ưu.

Ngành Toán ứng dụng tuyển sinh chung với các ngành Toán học, Toán tin trong nhóm ngành Toán học. Trong giai đoạn đại cương (3 học kì đầu) các sinh viên của nhóm ngành học chung chương trình. Sau đó sinh viên bắt đầu chọn ngành và chuyên ngành theo nguyện vọng.

Giới thiệu ngành Toán ứng dụng

Các lĩnh vực toán ứng dụng đã được nghiên cứu và giảng dạy ở Khoa Toán - Tin học từ ngày đầu thành lập. Các lĩnh vực Cơ học, Tối ưu, Tính toán số, ... đã được giảng dạy có hệ thống từ hàng chục năm ở Khoa. Chương trình đào tạo năm 1999 của Khoa đã có các chuyên ngành Toán Cơ, Toán Kinh tế. Từ chương trình đào tạo năm 2010 tới nay Khoa có các chuyên ngành Cơ học, Toán Tài chính, Tối ưu, Sư phạm Toán. Các chuyên ngành này luôn thu hút được sinh viên, chiếm đa số trong các sinh viên của Khoa. Khoa Toán - Tin học đang vận hành chương trình đào tạo thạc sĩ Toán ứng dụng (trong nước và Pháp-Việt) và Tiến sĩ Toán ứng dụng.

Nhu cầu xã hội

Với thuận lợi nằm ở một trung tâm kinh tế lớn, năng động, với sinh viên tốt nghiệp của Khoa đã trực tiếp đáp ứng nhu cầu nhân lực trong những ngành kinh tế mới cần toán.

Chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo: đào tạo cử nhân có trình độ toán ứng dụng tương đồng trong nước và quốc tế, và có năng lực phù hợp với nhu cầu xã hội đương thời tại địa phương, trong nước và ngoài nước.

 Ưu điểm

Thông tin thêm có ở trang tuyển sinh đại học của Khoa Toán - Tin học