In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 1982

Kết quả cuộc thi

Danh sách sinh viên đạt giải:

  MSSV Tên
1 20110004 Nguyễn Mạc Nam Trung
2 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết
3 18110029 Đỗ Hoàng Việt
4 20110003 Nguyễn Bá Khôi Nguyên
5 19110378 Lê Hồng Minh
6 19110001 Nguyễn Tiến Hoàng
7 19110002 Nguyễn Hoàng Khang
8 20110002 Nguyễn Thành Lộc
9 20110024 Nguyễn Minh Uyên
10 20110024 Nguyễn Thành Công
11 18110005 Liêu Long Hồ
12 19110160 Đỗ Hữu Quân
13 19110256 Lâm Thiên Ân
14 19110279 Nguyễn Thành Đạt
15 20110014 Bùi Nguyễn Bửu Quân

 


I. MỤC ĐÍCH

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – BAN TỔ CHỨC:

1. Đơn vị tổ chức:

2. Ban tổ chức:

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

IV. NỘI DUNG CUỘC THI:

1. Hình thức – Nội dung:

2. Cơ cấu kết quả:

Top 5 sinh viên có số điểm cao nhất sẽ được chọn để bồi dưỡng, tham gia các kì thi “Olympic Toán Sinh viên” diễn ra trong năm 2021.