In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 825

Khoa Toán - Tin học nhận được thông báo từ Viện toán học (Hà Nội) về chương trình nghiên cứu tại Viện dành cho sinh viên đại học trong khoảng 2 tháng trong năm 2020. Chi tiết có trên trang web của Viện:

http://math.ac.vn/vi/news/1146-thongbaochuongtrinhhuongdannckhchosinhviennam2020.html

Sinh viên quan tâm có thể hỏi ý kiến thầy cô giảng dạy và Ban chủ nhiệm khoa.