In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 280

Giáo sư: Benoit Truong Van

Khoa Toán kỹ thuật, Viện Quốc gia Khoa học Ứng dụng Toulouse, Pháp.

Thời gian: 06/4 đến 15/4. Phòng F207.

(Ghi chú: Thứ hai 06/4 các phòng ban của trường được nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhưng lớp vẫn học bình thường)