In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 444

Đây là môn tự chọn chương trình hệ cử nhân dành cho sinh viên hai khoa Sinh và Toán - Tin đã học xong năm thứ hai. Môn này có hình thức giảng dạy mới do giáo sư trưởng khoa Thống kê Đại học Wisconsin

(top 5 thế giới về thống kê) trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn.   

Sinh viên đăng ký tại VPKhoa từ 3/6/10 đến 30/06/10. Do số lượng sinh viên của lớp học có giới hạn nên khi đăng ký phải nộp đơn cam kết sẽ  tham dự khóa học không rút tên ra khỏi danh sách  và trong đơn cho biết điểm trung bình tích lũy. Sau khi có danh sách, sinh viên sẽ đóng tiền học phần (với mức giá như các môn học khác) theo thông báo của phòng giáo vụ trường.

Thông báo số 2:

MÔN HỌC - HỌC KỲ HÈ

MÔN HỌC “THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG SINH HỌC”

3 tín chỉ (2 lý thuyết + 1 thực tập)1. Thành phần giảng viên :

(a) Đại học Wisconsin (Madison): Rick Nordheim

(b) Khoa Sinh, ĐHKHTN Tp HCM : Nguyễn Mỹ Phi Long

(c) Khoa Toán-tin, ĐHKHTN Tp HCM : Dương Minh Đức (chuẩn bị kiến thức thống kê và tiếng Anh chuyên dụng cho môn học, hai tuần trước khi môn học bắt đầu, Võ Nguyễn Thủy Tiên và Phan Hồ Anh Thư (trợ giúp sinh viên về toán, tiếng Anh và máy tính suốt khóa học)

2. Thành phần sinh viên :
tối đa 30 sinh viên : 10-15 sinh viên Khoa Sinh 10-15 sinh viên khoa Toán-Tin. Nếu số sinh viên ghi danh đông hơn sẽ tuyễn chọn theo điểm trung bình tích lũy.

3. Tài liệu học tập : theo sách “Statistics for the Life Sciences”, 3rd edition by Samuels and Witmer. Có thể download từ http://rs302.rapidshare.com/files/219440302/Statistics_for_the_life_sciences_3rd_ed._2003_Myra_L._Samuels__Jeffery_A._Witmer.rar GS Dương Minh Đức và TS Nguyễn Mỹ Phi Long có sách này.

4. Chương trình học :

(a) Phần chuẩn bị : từ 14/7/2010 đến 27/7/2010 Toán + Anh ngữ : hai tuần

i. Nhập môn thống kê và anh ngữ chuyên dụng cho môn học, người dạy : GS Dương Minh Đức.

ii. Nhập môn sinh học cần thiết cho môn học, người dạy TS Nguyễn Mỹ Phi Long .

(b) Phần chính:

i. Từ 28/7/2010 đến 21/8/2010 : giảng viên GS Rick Nordheim

A. Lý thuyết : 1,5 giờ mỗi sáng từ thứ hai đến thứ năm..

B. Thực hành máy tính : 1 giờ mỗi trưa từ thứ hai đến thứ năm (với sự phối hợp của Khoa Toán-Tin)

C. Tổ chức hoạt động nghiên cứu (theo nhóm) : thu thập và phân tích dữ liệu về các cây ngắn ngày (fast plants) hoặc các dữ liệu sinh thái tại các hồ và rạch ở Tp Hồ Chí Minh (với sự phối hợp của Khoa Sinh và khoa Toán-Tin).

ii. Học kỳ 1 niên khóa 2010-2011 : : giảng viên GS Rick Norddheim với sự trợ giúp của Khoa Sinh và Khoa Toán-tin) : hướng dẫn sinh viên làm các đề tài (lối 7 hoặc 8 đề tài) đã khởi sự trong hè và bổ thúc các lý thuyết cần thiết, qua videoconferencerooms . Mỗi tuần 1,5 giờ vào buổi sáng ở Việt Nam (buổi tối ở Mỹ). Dự kiến các sinh viên phải trình bày công việc làm vào mỗi thứ sáu.

(c) Phần kết thúc : Từ 1/1/2011 đến 8/11\/2011 , người dạy :GS Rick Norddheim trở lại Việt Nam để kết thúc khóa học.

5. Mục tiêu khóa học:

(a) Giúp cho Khoa Sinh và Khoa Toán-Tin nắm bắt phương pháp dạy môn thống kê trong sinh học ở Mỹ, và sau khoá học này, chúng ta có thể tự tổ chức tiếp tục dạy môn này với thành phần giảng viên phối hợp giửa hai khoa (không có GS Nordheim)

(b) Giới thiệu các sinh viên giỏi để GS Nordheim hổ trợ xin học bổng sang học tại đại học Wisconsin (về toán và Sinh học)

6. Ghi danh: Theo thông báo của các Khoa Sinh và Khoa Toán -Tin.