Tin mới

Điểm:

GS. Privault đã cho điểm môn học. Sinh viên có thể gặp Giáo vụ Khoa để xem điểm. Những sinh viên đăng kí môn học nhưng không làm bài thi sẽ được nhận điểm 0, điểm này sẽ được Giáo vụ Khoa gởi cho Phòng Đào tạo.

Bài giảng

Sau khi trở về Singapore Giáo sư Nicolas Privault đã gởi bài giảng cho môn học. Đây là bài giảng công phu dài 49 trang. Tuy nhiên GS. Privault yêu cầu không để file  bài giảng này trực tuyến:

I attach the pdf file of the notes of my course to this message, unfortunately I could complete them only after the end of the course (these notes are still in draft form and not to be made available online).

Vậy ai có nhu cầu lấy file này hãy viết email cho Nguyễn Quang Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để nhận file qua email.
--------------------


Thời khóa biểu môn học
Từ 26/7 tới 30/7: Các sáng thứ 3,4,6,7, từ 8g tới 11g, Phòng F207.


Trong chương trình học kì hè năm 2011 sẽ có môn học "Phương trình đạo hàm riêng và phương pháp Monte Carlo" do Nicolas Privault, giáo sư của Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore) giảng dạy.

Môn học "trình bày mối liên hệ sâu sắc giữa phương trình đạo hàm riêng và quá trình khuyếch tán ngẫu nhiên. Ứng dụng vào giải số phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp Monte Carlo và vào toán tài chính cũng sẽ được thảo luận".

Môn học mở cho sinh viên đại học. Sinh viên đăng kí như một môn học cho học kì I năm học tới 2011-2012. Đăng kí trong thời gian 2 tuần từ 16/5 tới 27/5 tại Văn phòng Khoa Toán-Tin (cô Nguyễn Thị Kim Hướng).

Môn học gồm 8 bài giảng, mỗi bài giảng dài 90 phút, trong thời gian từ 25/7 tới 29/7/2011.