Tin mới

MÔN HỌC KÌ HÈ 2011

NHẬP MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TRONG XỬ LÍ ẢNH


Điểm: Sinh viên gặp cô Hướng ở Văn phòng Khoa để xem điểm (17/12/2011)

Thi:

Sinh viên liên lạc với giáo viên để nhận đề tài. Những sinh viên đăng kí môn học nhưng không làm bài thi sẽ được nhận điểm 0, điểm này sẽ được Giáo vụ Khoa gởi cho Phòng Đào tạo.


Tài liệu đọc thêm:

Dr. Triet: I also recommend two books for the students to read if they are interested in the subject:
1) Image Processing And Analysis: Variational, Pde, Wavelet, And Stochastic Methods by J. Shen and T. Chan
2) Mathematical Problems in Image Processing: Partial Differential Equations and the Calculus of Variations by G. Aubert and P. Kornprobst

Bài giảng (sẽ được liên tục cập nhật trong thời gian khóa học):

 • Dr. Mémoli: Background on metric geometry . The other part of my lecture is contained in:
  http://math.stanford.edu/~memoli/talks/berkeley-october-08.pdf.
  There is a movie version of those slides in:
  http://math.stanford.edu/~memoli/talks/berkeley-october-08.mov
 • Dr Mémoli: Harmonic maps
 • Dr. Triết day 2, 3
 • Dr. Mémoli: Segmentation
 • Dr. Triet day 1
 • Dr. Mémoli day 1


Thời Khóa biểu môn học:
Thứ hai 1/8: 14g-17g.
Thứ ba 2/8 tới Thứ sáu 5/8: 8g-11g
Phòng: F207.


Môn học này sẽ do hai giảng viên cùng giảng dạy: TS. Lê Minh Triết và TS. Faculdo Memoli. Thời gian học không thay đổi. Đề cương môn học có một số sửa đổi.

Theo đề cương, để theo học sinh viên chỉ cần biết Vi Tích phân và Đại số tuyến tính.

Tiếp tục nhận sinh viên đăng kí
tại Văn phòng Khoa Toán-Tin (cô Nguyễn Thị Kim Hướng). Sinh viên đăng kí như một môn học cho học kì I năm học tới 2011-2012.

Thời gian học: 5 ngày (1-5/08/2011), mỗi ngày 3 giờ.

Vài nét tiểu sử giảng viên:

Lê Minh Triết
, Giảng viên Khoa Toán, Đại học Pennsylvania, Mỹ nhận học vị tiến sĩ tại Đại học California, Los Angeles năm 2006, sau đó đã làm việc tại Đại học Yale. Lĩnh vực nghiên cứu của tiến sĩ là giải tích điều hòa tính toán, xử lí ảnh, tối ưu, và phương pháp biến phân.

Faculdo Memoli nhận học vị tiến sĩ tại Đại học Minnesota, Mỹ năm 2005 và đang làm việc trong nhóm Tôpô Tính toán của Đại học Stanford.