In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 282

Thông báo môn học hè
TTH212 -- Thống kê trong sinh học

 

3 tín chỉ (2 lí thuyết + 1 bài tập)

Hợp tác tổ chức giữa Khoa Toán-Tin học và Khoa Sinh học

Cập nhật 12/7/2014:
Phòng học: I34.

Cập nhật 2/7/2014:

Cập nhật 30/6/2014:

---------------------

 


Môn học nhắm vào sinh viên từ cả hai khoa Toán-Tin và Sinh. Đề cương chính thức và thông tin thêm sẽ được cập nhật sau.

Môn học sẽ tương tự môn học mà giáo sư Nordheim đã dạy ở đây vào năm 2010.
Lần này dự kiến có đặc điểm:


Giới thiệu Giáo sư Nordheim:

GS. Rick Nordheim tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Minnesota năm 1977. Từ đó tới nay giáo sư đã làm nhiều nghiên cứu và giảng dạy về Thống kê trong Sinh học tại Khoa Thống kê ĐH Wisconsin – một trong những khoa thống kê hàng đầu ở Mỹ. Giáo sư từng làm trưởng khoa ở đó.

GS. Nordheim được sinh viên tán thưởng là dạy hay, dễ hiểu, gần gũi:
http://www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=189930

Đây sẽ là lần thứ ba GS. Nordheim sang dạy ở trường ĐH KHTN TPHCM. Đã có 3 sinh viên Khoa Toán-Tin sang làm nghiên cứu sinh ở khoa của GS.

Trong dịp này GS cũng sẽ dạy lớp “Thống kê cho nghiên cứu”, lớp này sẽ do Trung tâm Khoa học Toán học tổ chức.