In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 398

Giới thiệu: Khóa học dành cho những đối tượng (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh,...) không chuyên về toán đến từ các ngành như: Y học, CNTT, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Môi trường, Xã hội, Kinh tế,... Giáo sư Nordheim sẽ trình bày về các chủ đề trong Thống kê mà những người làm nghiên cứu thuộc các ngành kể trên thường gặp phải. Cụ thể, Giáo sư sẽ có các bài giảng về Thống kê mô tả, các phân phối xác suất quan trọng, kiểm định giả thuyết, kiểm định Chi bình phương, phân tích phương sai (ANOVA), hồi quy và hồi quy đa biến, các vấn đề liên quan đến xác định cỡ mẫu và thiết kế mẫu.

Thời gian: Lớp học diễn ra trong 10 ngày (25 giờ) từ ngày 14/7/2014 đến 25/07/2014
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM
Giảng viên: Giáo sư Erik V. (Rick) Nordheim, Trường Đại học Wisconsin, Mỹ