In bài này
Chuyên mục: Thông tin Toán - Tin học
Lượt xem: 352
 
Theo Quyết định số 1387/QĐ-KHTN-TCTC ngày 21/09/2012.
Trường ĐHKH Tự Nhiên đã quyết định thành lập Bộ môn Giáo dục Toán học thuộc Khoa Toán -Tin học.
Danh sách CB-VC thuộc bộ môn Giáo dục học gồm:
  • TS Nguyễn Viết Đông
  • TS Trần Nam Dũng
  • ThS Phan Nguyễn Ái Nhi
  • CN Đinh Thị Kim Liên
  • CN Đỗ Thị Bích Trâm