Tin mới

Chương trình lễ ký kết MOU DECENTACTUARIES Lotus Program
24/10/2017

Chương trình lễ ký kết MOU

DECENTACTUARIES Lotus Program

Thời gian: 14:00-17:00 ngày 30/10/2017
Địa điểm: Phòng F203

Chương trình

Nội dung

Người phụ trách

Thời gian

 

Đón tiếp khách

 

13:45-14:00

Khai mạc

Giới thiệu đại biểu

MC

14:00-14:10

Phần giới thiệu của công ty DAC

1.          Giới thiệu công ty DAC

Chris

14:10-15:10

2.          Giới thiệu chương trình Lotus Program (20 phút)

Amber

3.          Giới thiệu cuộc thi SOA Exam (20 phút)

Alice

4.          Hỏi đáp

 

15:10-15:20

Lễ ký MOU

1.          Lễ ký

2.          Trao tặng máy tính

3.          Chụp hình lưu niệm

Chris

15:20-15:40

Trao tặng học bổng và kết thúc buổi lễ

Trao tặng học bổng

Chris/Gina

15:40-16:00

  Phỏng vấn sinh viên tham gia cuộc thi  

16:00-17:00