Tin mới

Thỏa thuận thạc sĩ bằng đôi với ĐHQG Chi Nan (Đài Loan)
14/01/2019

Vừa qua Trường ĐH KHTN TPHCM đã kí Thỏa thuận (MOU) về bằng thạc sĩ bằng đôi với ĐH Quốc gia Chi Nan Đài Loan (NCNU).

https://www.ncnu.edu.tw/ncnuweb/ann/show.aspx?id=5df8af0a-5119-44c6-bbd2-65434c4805e8&unitId=ncnu

Các ý chính gồm:

  • Khoa Toán-Tin học của ĐH KHTN TPHCM và Khoa Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin của ĐHQG Chi Nan trao đổi tối đa 5 học viên cao học mỗi năm.
  • Học viên hoàn thành sẽ được cấp 2 bằng thạc sĩ của 2 trường.
  • Học viên phải học ít nhất 1 năm ở NCNU
  • NCNU miễn học phí và cấp học bổng 8000 NTD/tháng (khoảng 6 triệu đồng/tháng) cho mỗi học viên sang học.
  • MOU có hiệu lực tới năm 2024.

Khoa Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin của ĐHQG Chi Nan có trang web:

https://www.csie.ncnu.edu.tw/Default.aspx?CID=3

https://en.ncnu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=501

Chương trình này có thể thích hợp cho học viên 2 ngành cao học của Khoa Toán-Tin học là Đảm bảo toán cho tin học và Toán ứng dụng. Sinh viên, học viên, giảng viên quan tâm có thể liên hệ Trưởng khoa hoặc người phụ trách ngành đào tạo cao học tương ứng của Khoa Toán-Tin học.