Học bổng của chương trình tài năng Khoa Toán - Tin học khóa 2018, 2019
21/11/2019

Học bổng của chương trình tài năng Khoa Toán - Tin học khóa 2018, 2019

Sinh viên thuộc Chương trình tài năng Khoa Toán - Tin học khóa 2018 và 2019 có thể nộp hồ sơ để xét học bổng của chương trình.
 • Số lượng học bổng: 3 suất cho khóa 2019, 6 suất cho khóa 2018.
 • Giá trị của học bổng: 1,5--1,8 triệu đồng/suất.
 • Hạn nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trước 16g00 ngày Thứ hai 14/10/2019 tại Văn phòng Khoa.
 • Hồ sơ gồm:
  • Đơn đăng kí học bổng theo mẫu
  • Đối với sinh viên khóa 2018: kèm bảng điểm năm học 2018-2019 (không cần đóng dấu)

Kết quả Học bổng

Danh sách sinh viên K2018 đạt học bổng

 1. 18110062 Trần Huỳnh Châu
 2. 18110154 Phạm Đình Nam
 3. 18110029 Đỗ Hoàng Việt
 4. 18110013 Nguyễn Duy Thanh
 5. 18110181 Trần Tấn Phong
 6. 18110234 Nguyễn Đạt Thực

Danh sách sinh viên K2019 đạt học bổng

 1. 19110419 Võ Minh Quân
 2. 19110001 Nguyễn Tiến Hoàng
 3. 19110002 Nguyễn Hoàng Khang