DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH TOÁN HỌC, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

Theo quyết định của Trường ĐHKHTN

  Khóa 2017  
     
STT MSSV Họ và Tên
1 1711009 Đào Thị Minh Lý
2 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa
3 1711019 Lưu Quang Hải Sơn
4 1711021 Phạm Quốc Thắng
5 1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang
6 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
7 1711034 Huỳnh Thanh Vinh
8 1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh
9 1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền
10 1711078 Bồ Quang Đông
11 1711102 Nguyễn Thị Như Hằng
12 1711115 Đặng Khải Hoàn
13 1711125 Nguyễn Minh Huy
14 1711127 Nguyễn Từ Huy
15 1711130 Lê Phú Nhật Huỳnh
16 1711135 Lê Huy Khiêm
17 1711198 Võ Thị Ý Nhi
18 1711199 Vũ Ái Nhi
19 1711214 Trịnh Hồng Phúc
20 1711221 Lê Minh Quang
21 1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh
22 1711231 Tống Lương Hương Quỳnh
23 1711250 Vũ Thi Thi
24 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư
25 1711266 Nguyễn Thị Thanh Thúy
     
  Khóa 2018  
     
STT MSSV Họ và Tên
1 18110002 Nguyễn Quang Đạt
2 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy
3 18110009 Chu Thị Bảo Ngọc
4 18110010 Trần Minh Nguyên
5 18110013 Nguyễn Duy Thanh
6 18110014 Nguyễn Phú Thành
7 18110018 Nguyễn Thị Thùy Trang
8 18110027 Nguyễn Lê Minh Triết
9 18110029 Đỗ Hoàng Việt
10 18110039 Trần Thị Nam Phương
11 18110048 Nguyễn Vũ Tiến Anh
12 18110053 Nguyễn Quốc Bảo
13 18110062 Trần Hùynh Châu
14 18110075 Lê Hoàng Đức
15 18110095 Nguyễn Minh Hoàng
16 18110098 Trần Minh Huấn
17 18110103 Đinh Anh Huy
18 18110119 Trần Võ Anh Khoa
19 18110147 Hồ Thảo Ly
20 18110151 Nguyễn Bạch Ngọc My
21 18110153 Phạm Thị Gia Mỹ
22 18110154 Phạm Đình Nam
23 18110171 Vũ Thiện Nhân
24 18110181 Trần Tấn Phong
25 18110211 Nguyễn Đức Thắng
26 18110223 Vương Ngọc Hương Thảo
27 18110234 Nguyễn Đạt Thực
28 18110252 Nguyễn Hồ Bảo Trinh
     
  Khóa 2019  
     
STT MSSV Họ và Tên
1 19110001 Nguyễn Tiến Hoàng
2 19110002 Nguyễn Hoàng Khang
3 19110017 Nguyễn Đắc Khôi Nguyên
4 19110021 Lê Minh Quân
5 19110023 Đinh Tấn Tài
6 19110027 Thạch Lê Ngọc Ý
7 19110035 Lê Hoàng Bảo
8 19110054 Đỗ Đức Duy
9 19110160 Đỗ Hữu Quân
10 19110177 Nguyễn Như Tân
11 19110215 Đoàn Nguyễn Phương Trang
12 19110303 Võ Huyền Bảo Hân
13 19110319 Lê Huy Hoàng
14 19110323 Đỗ Sỹ Hưng
15 19110369 Nguyễn Duy Long
16 19110376 Lê Thảo Mi
17 19110378 Lê Hồng Minh
18 19110402 Nguyễn Kiều Phương Nhi
19 19110419 Võ Minh Quân
20 19110437 Trần Duy Thái
21 19110471 Nguyễn Khoa Tân Tiến
22 19110496 Phạm Hữu Trung
     
  Khóa 2020  
     
STT MSSV Họ và Tên
1 20110002 Nguyễn Thành Lộc
2 20110003 Nguyễn Bá Khôi Nguyên
3 20110004 Nguyễn Mạc Nam Trung
4 20110012 Nguyễn Minh Ánh Nguyệt
5 20110014 Bùi Nguyễn Bửu Quân
6 20110024 Nguyễn Thành Công
7 20110026 Lê Thành Đạt
8 20110065 Đặng Hải Nam
9 20110075 Cao Quang Nhật
10 20110085 Huỳnh Lê Minh Quân
11 20110113 Phạm Văn Ngọc Vinh
12 20110146 Văn Hiền Chiến
13 20110149 Nguyễn Đinh Quang Đỉnh
14 20110154 Nguyễn Hồng Đức
15 20110177 Trần Gia Hân
16 20110187 Nguyễn Thị Mỹ Hiền
17 20110193 Thái Bá Hoàng
18 20110205 Nhữ Thế Khải
19 20110237 Nguyễn Văn Mẫn
20 20110240 Nguyễn Thiên Nhật Minh
21 20110244 Lê Thị Trúc Nam
22 20110252 Nguyễn Bảo Ngọc
23 20110255 Bùi Tiến Nguyên
24 20110276 Nguyễn Lộc Phúc
25 20110290 Phạm Nguyễn Minh Quân
26 20110304 Dương Quốc Thắng
27 20110329 Trịnh Thị Bích Trâm
28 20110341 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc
29 20110346 Trần Huỳnh Minh Trường
30 20110362 Nguyễn Văn Việt
     
TC: 105 SV