Thứ bảy tuần này (27/06/2020) Trường tổ chức thi Cao học. Vì vây, các lớp sau sẽ tạm được chuyển sang phòng học khác như sau:
 
- Kỹ thuật đánh giá lớp học: chuyển sang Phòng B37
- Toán Bảo hiểm cơ bản: chuyển sang Phòng E404
- Phương pháp dạy học tối ưu: chuyển sang Phòng E302