In bài này
Chuyên mục: Tài nguyên
Lượt xem: 596

Danh sách các đơn vị học thuật đối tác của Khoa Toán - Tin học về đào tạo

Dưới đây là danh sách một số đơn vị có thỏa thuận hợp tác, có đoàn thăm viếng, có truyền thống hợp tác, có người thân hữu với Khoa Toán-Tin học, có nhiều cựu sinh viên Khoa đã hoặc đang làm việc. Đây là những nơi có tiềm năng thuận lợi hơn cho sinh viên khi xin học. Ngoài ra còn nhiều nơi khác, có trong các thông báo của Khoa và các danh sách cựu sinh viên.

Để tìm thông tin về một trường cụ thể chỉ cần tìm tên trường trên web.

Bậc cử nhân

Bậc thạc sĩ

Bậc thạc sĩ và tiến sĩ