Tin mới

Khoa Toán-Tin học

Phòng F207 - "Phòng chuyên đề" -  được dùng để làm các chuyên đề, seminar, các hoạt động học thuật như các hội đồng xét đánh giá luận văn đề tài, lớp học với giáo viên thỉnh giảng, sinh hoạt của các nhóm nghiên cứu ...
  • Chuyên trách quản lý phòng F207: Lê Thiện Đạt, Phòng E201A, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , điện thoại: 0933116268

1 Đăng kí sử dụng

Các hoạt động muốn giữ chỗ cần được đăng kí.
  • Xem lịch sử dụng phòng F207 qua trang web có đường link từ trang web của Khoa, mục Nghiên cứu:
    https://calendar.google.com/calendar/embed?src=giaitichhcmus%40gmail.com
  • Đăng kí sử dụng trực tiếp hoặc qua email với thư kí khoa (anh Tài), hoặc quản lý phòng máy (anh Đạt, phòng E201A).
  • Nhận và trả chìa khóa phòng ở Văn phòng Khoa hoặc phòng E201A.

2 Lưu ý khi sử dụng phòng

  • Người sử dụng khi ra về phải trả lại nguyên trạng, không được để đồ đạc của mình ở lại.
  • Tự giác tham gia làm vệ sinh và bảo quản phòng.