In bài này
Chuyên mục: Tổ chức
Lượt xem: 7050

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thành lập theo quyết định số 3818/GD-ĐT ngày 13/12/1994 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa trên Bộ môn Tin học thuộc Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.

Dưới đây là Quyết định ngày 14/4/1995 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TPHCM điều động cán bộ từ Khoa Toán sang thành lập Khoa Công nghệ thông tin.

Khoa Toán sang Khoa CNTT 1995 1

Khoa Toán sang Khoa CNTT 1995