In bài này
Chuyên mục: Sau đại học
Lượt xem: 711
Nhằm khuyến khích học viên (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 1180/QĐ-ĐHQG ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Đề án học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.
 
Năm 2019, ĐHQG-HCM cấp 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ
Giá trị học bổng
 
Nội dung chi tiết về học bổng, vui lòng xem tại link trên website:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/12/12/thong-bao-hoc-bong-sau-dai-hoc-cua-dhqg-hcm-nam-2019/