Tin mới

 • GẶP GỠ TOÁN HỌC – TRƯỜNG HÈ 2022 27/06/2022

    GẶP GỠ TOÁN HỌC – TRƯỜNG HÈ 2022   "Gặp gỡ toán học mùa hè" hay “Gặp gỡ mùa hè” là một hội nghị toán học hằng năm, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, do cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí...

 • THÔNG BÁO - TRIỂN KHAI ƯƠM MẦM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 26/06/2022

  Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH trong hoạt động Ươm mầm Khoa học...

 • Khảo sát chuẩn anh văn hiện tại của sinh viên K2018, K2019 24/06/2022

  Nhằm chuẩn bị cho việc đăng ký học phần ở giai đoạn chuyên ngành HK1/2022-2023. Khoa đề nghị tất cả sinh viên năm 3 và năm 4 (K2019, K2018) thực hiện khảo sát theo link này. Thời gian thực hiện khảo sát: Hết ngày 28/06/2022 Một số thông tin liên...

 • Seminar: Mô hình hình học vi phân trong khoa học vật liệu 22/06/2022

  Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Hợi Institut de recherche mathématique de Rennes, University of Rennes 1, France Tựa đề:  Geometric models and applications to material media with defects - Các mô hình hình học và ứng dụng vào vật liệu có hư hỏng Bài...

 • Buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giải tích và chuyên ngành Giải tích số 22/06/2022

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Học kỳ 2 năm học 2021-2022 CHUYÊN NGÀNH GIẢI TÍCH STT MSSV Họ tên Đề tài 1 18110048 Nguyễn Vũ Tiến Anh Bài toán phi địa phương cho phương trình Rayleigh Stokes 2 18110149 Võ Ngọc Minh Chỉnh hóa bài toán ngược cho phương...

 • Seminar Giải tích năm học 2021-2022 12/06/2022

  Kính mời thầy cô, đồng nghiệp, học viên, và mọi người quan tâm tham dự các báo cáo chuyên đề (seminar) do Bộ môn Giải tích tổ chức. Title: Dynamics of a species under climate change : PDE and stochastic models Speaker: Prof. Raoul Gaël Centre de...

 • Khảo sát kỹ năng của sinh viên chương trình tài năng – ĐHQG-HCM 09/06/2022

  Các bạn cựu sinh viên và sinh viên chương trình Cử nhân tài năng (CNTN) của khoa Toán-Tin học từ khóa 2014 tới nay. Nhờ các bạn thực hiện khảo sát để ĐHQG TP.HCM có đánh giá về chương trình CNTN. Thông tin như sau Trang thông tin điện tử khảo sát: ...

 • Thông tin tuyển dụng IDS Việt Nam 09/06/2022

  IDS Việt Nam hoạt động bên lĩnh vực lập trình phần mềm. Hiện tại bên công ty đang tuyển dụng vị trí Internship và Fresher  Mục tiêu đầu ra cho Internship là 5 bạn và Fresher là 5 bạn. Vào IDS VN thực tập 2 tháng các bạn sẽ được training về technical và...

Trích Qui định về điều kiện bảo vệ luận văn, đồ án thạc sĩ áp dụng đối với học viên cao học các khóa đăng ký nộp hồ sơ bảo vệ từ ngày 17/7/2017. Toàn văn các qui định này có trên trang web của Phòng Sau đại học: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=142&Itemid=506

Theo Qui định mới này thì học viên chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được đăng ký hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Tuy nhiên kết quả bảo vệ luận văn, kết quả bảo vệ đồ án, kết quả học tập các môn cơ sở chuyên ngành và môn triết học chỉ được bảo lưu tối đa 4 năm kể từ ngày đăng ký nhập học.

Tổng thời gian đào tạo đối với học viên cao học khóa năm 2013 sẽ được tính đến ngày 30/12/2017 (kể cả thời gian chuyển sang tự túc) và áp dụng cho cả 2 đợt tuyển sinh năm 2013.

Tất cả học viên cao học đăng ký bảo vệ luận văn, bảo vệ đồ án  từ ngày 17/7/2017 ngoài hồ sơ đăng ký bảo vệ thì phải nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp theo lịch định kỳ hàng năm như sau:
Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1
Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7
Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10

Trích quyết định 1092, 7/2017:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều kiện bảo vệ đồ án, luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học như sau:

Học viên được bảo vệ đồ án, luận văn thạc sĩ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và Triết học;

 • Luận văn, Đồ án được tập thể hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ;

 • Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học của luận văn;

Điều 2: Trong thời hạn tối đa 4 năm tính từ ngày đăng ký nhập học, nếu học viên không nộp bổ sung văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ đầu ra theo qui chế đào tạo sau đại học hiện hành cùng hồ sơ đăng ký tốt nghiệp thì mọi kết quả học tập các môn học khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành, Triết học, điểm luận văn, điểm đồ án sẽ bị hủy.

QUI TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:

 • Học viên cao học (HVCH) nộp đủ hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn cho bộ môn phụ trách ngành đào tạo gồm:

  • Phiếu đăng ký bảo vệ (mẫu 1)

  • Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2)

  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hay địa phương (mẫu 3)

  • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng

  • 01 Bản sao chứng chỉ môn triết (nếu học ở các cơ sở ngoài thì phải có sao y)

  • 02 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, nếu có (không cần thị thực, photo trên khổ giấy A4)

  • Trang thông tin luận văn (mẫu 4)

  • Đơn giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn (dành cho HV đã chuyển sang hệ tự túc) (mẫu 5)

  • Phiếu khảo sát (phiếu 02/SĐH)

  • 05 quyển luận văn (đóng bìa cứng hay bìa mềm màu xanh. Không được đóng gáy xoắn)

  • Bản sao công trình khoa học (nếu có): công trình khoa học chỉ được tính điểm khi HV nộp minh chứng cùng với hồ sơ đăng ký bảo vệ, các trường hợp không nộp minh chứng cùng hồ sơ sẽ không được tính điểm. Minh chứng công trình khoa học như sau:

 • Nếu là đề tài NCKH: nộp bản sao biên bản nghiệm thu hoặc giấy xác nhận đã nghiệm thu đề tài, thuyết minh đề cương

 • Nếu là bài báo KH: nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo

Trong thời hạn tối đa trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên, Bộ môn lập danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng chấm luận văn và định ngày họp Hội đồng (mẫu 6). Bộ môn trả lại toàn bộ hồ sơ nêu trên cho học viên cùng công văn đề nghị Hội đồng.

 • HVCH nộp toàn bộ hồ sơ trả từ Bộ môn cho phòng ĐT Sau đại học để CSĐT xét duyệt và ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn.

 • Phòng ĐT Sau đại học xử lý hồ sơ tối đa trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên.

 • Ngày họp HĐ phải sau ngày HVCH nộp hồ sơ cho phòng ĐT SĐH ít nhất 15 ngày làm việc

 • Lưu ý: Đối với các ngành bảo vệ luận văn theo lịch tập trung của Bộ môn, ngoài những qui định nêu trên, HVCH phải tuân thủ các lịch trình bảo vệ của Bộ môn/ Khoa.

 1. Chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ:

Khi bảo vệ luận văn, HVCH cần phải ghi rõ các nội dung mà phản biện và các thành viên Hội đồng góp ý và yêu cầu chỉnh sửa sau khi bảo vệ. Trong thời hạn tối đa 15 ngày HVCH phải hoàn tất việc chỉnh sửa luận văn.

Sau khi chỉnh sửa xong HVCH phải trình luận văn và văn bản xác nhận chỉnh sửa luận văn (mẫu 7) cho CBHD và 2 người nhận xét để được xác nhận đã hoàn tất chỉnh sữa.

 1. Nộp luận văn lưu tại Thư viện:

HVCH nộp bản xác nhận chỉnh sửa luận văn cho phòng ĐT SĐH, đồng thời phòng ĐT SĐH sẽ cung cấp 1 bản quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn cho HVCH.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày sau khi nhận quyết định thành lập HĐ chấm luận văn thạc sĩ, HVCH phải nộp 01 quyển luận văn đóng bìa cứng chữ nhũ vàng có trang quyết định thành lập hội đồng sau trang phụ bìa và 1 CD lưu file luận văn cho Thư viện nhà Trường (lầu 9 nhà I)

Nộp lại biên nhận của Thư viện cho phòng ĐT Sau đại học.

 1. Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ

 • Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp

 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 8)

 • Phiếu xác nhận thông tin cấp văn bằng thạc sĩ (mẫu 9)

 • 02 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực và photo trên khổ giấy A4) nếu thuộc diện còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn hay báo cáo đồ án

 • 2 ảnh 3 * 4 đúng khổ quốc tế (không nhận hình 2.5cm*3.5cm). Nam phải mặc sơ mi có cravat, nữ phải mặc áo dài

 • Thời gian nộp hồ sơ:

 • Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1

 • Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7

 • Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10

 • Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp:

HVCH được quyền đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp vào ngày nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.

Đối với HVCH đã đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ thì có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi nộp biên nhận của Thư viện cho phòng ĐT sau đại học

 • Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng

Hàng năm, Nhà trường sẽ tố chức lễ trao bằng thạc sĩ vào cuối tháng 4.

Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang web vào đầu tháng 4.